מערכת הגשת התרגילים: הוראות למתרגל

בדיקה ידנית עם משוב

תוכנות להצגת קבצי pdf מאפשרות להוסיף הערות לקובץ. תרגיל שנשלח כקובץ pdf ניתן להעיר עליו הערות ולהחזירו לתיבת הדואר של השולח באמצעות הפקודה:

send_checked group_name targil_name [ login_name ]‎

ללא פרמטר נוסף, כל קבצי התרגיל עם סיומת pdf יוחזרו לשולחים. עם פרמטר, רק התרגיל של login_name יוחזר.

אם רוצים להשתמש בתוכנת קריאת pdf שמותקנת על מחשב אישי, אפשר למפות את קבצי הקורס באמצעות samba לכונן רשתי.

אם מעונינים לגבות את הקבצים לפני שמעירים עליהם הערות, אפשר להשתמש בפקודה:

make_backup group targil

הקבצים יועתקו לקובץ עם סיומת backup.