מערכת הגשת התרגילים: הוראות למתרגל

מערכת הגשת התרגילים מאפשרת הגשת תרגילים באמצעות האינטרנט. כל תרגיל שניתן לשמור אותו בצורת קובץ, אפשר להגישו באמצעות המערכת.