מערכת הגשת התרגילים: הוראות למגיש

יש לגלוש לאתר submit.cs.biu.ac.il ולמלא כינוי (login) וסיסמא, לאחר מכן יש לבחור קורס קבוצה ותרגיל ולשלוח את קבצי התרגיל. לבסוף חשוב לאשר את ההגשה, האישור מעתיק את הקבצים שנשלחו, מתקייה זמנית לתקיית ההגשה. אין הגבלה על מספר ההגשות לתרגיל, ההגשה האחרונה היא הקובעת.