מערכת הגשת התרגילים: הוראות למגיש

הודעת אישור

זמן קצר לאחר ההגשה תישלח הודעה למגיש, ההודעה תפרט את הקבצים שהוגשו, את גודלם ואף ציון – אם התרגיל נבדק אוטומטית. כל עוד לא התקבלה הודעה כנ”ל המאשרת את קבלת התרגיל, התרגיל  לא נחשב כהוגש, על המגיש לנסות שוב לאחר זמן.

היו מקרים ששרת הדאר זיהה את ההודעות כ-spam. הבעיה נפטרה ב- gmail כאשר הוסיפו עבור דאר שמגיע מ-macs.biu.ac.il את הכלל never send to spam.

מגבלות

  • מספר הקבצים המקסימלי להגשה הוא 25.
  • הגודל המקסימלי לקובץ הוא 50MB.
  • לתרגיל הנבדק אוטומטית ניתן לשלוח רק קבצי טכסט.

הגשת מספר קבצים

כדי לחסוך בזמן ההגשה, ניתן לשלוח קובץ זיפ או ראר של תיקיית קבצי התרגיל (לא משנה מה שם התיקייה). יש להקפיד שגודלו של הקובץ המכווץ לא יעלה על גודל הקובץ המקסימלי. אם התרגיל נבדק אוטומטית, המערכת תשטח את המבנה ההיררכי של הקבצים בזמן הפריסה (אם ישנם כמה קבצים עם אותו שם, האחרון ימחק את הקודמים).

כאשר שולחים קבצים בודדים, ניתן לסמן עם העכבר מספר קבצים ולשלוח (פרט לאקספלורר).